Utbildning bygger framtid

Monica och Carl-Axel Ekman insåg tidigt att den enda verkliga vägen till förändring för de utsatta flickorna i Garissa är utbildning. Med utbildning kan de bryta sig loss från de traditionella och sociala förväntningar som finns på en kvinna; nämligen att hennes enda uppgift är att tjäna mannen.

Bara 25 procent av flickorna i Garissa går ut grundskolan. Det är den lägsta nivån i hela Kenya. Den stora fattigdomen gör att flickorna behövs för arbete i hemmen -  och det är också traditionellt deras viktigaste uppgift. Villkoren för pojkarna ser helt annorlunda ut.
Baserat på de behov som Monica och Carl-Axel såg under sina tidiga vistelser i Garissa byggde de 2003, tillsammans med den lokala organisationen Womankind, en flickskola; Umulkheir Girls School.

Skolan var i första hand avsedd för flickor som bodde på stiftelsens flickhem. Snart gick dock 600 flickor i skolan, som var avsedd för ungefär 300 elever, och stiftelsen finansierade därför 2009 ytterligare ett skolbygge. Skolbygget var möjligt att genomföra tack vare en gåva från IF Elfsborg. 

I skolan går nu flickor från förskola till och med primary school, vilket motsvarar vår grundskola. Totalt finns här cirka 400 elever som undervisas av 11 lärare. Stiftelsen finansierar 6 av dem.  Tack vare stiftelsens bidrag har klasserna, som tidigare bestod av fler än hundra elever, kunnat minskas till runt 40 elever per klass.   

Vi har också sett till att det finns tillräckligt med undervisningsmaterial. Skolan är nu en den högst presterande i hela Garissa-regionen. Flickorna har även med hjälp av stiftelsen möjligheter att gå högre utbildning.


Swisha en gåva

Tack vare alla gåvor vi får via Swish kan vi fortsätta vårt arbete för flickorna i Garissa.

Du kan enkelt swisha en gåva genom att scanna bilden. Glöm inte bort att ange ditt namnGe en gåva direkt

Swish: 900 17 77 Plusgiro: 90 01 77-7 Bankgiro: 900-1777

© 2023 Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse