Om stiftelsen

Garissa är en by som ligger drygt 30 mil öster om Nairobi, i Kenya. Här lever ett nomadfolk vars vardag präglas av extrem hetta, fattigdom och svält. Religion och gamla traditioner genomsyrar samhället där flickor och kvinnor står allra lägst i rang. Könsstympning, tvångsgifte och kvinnovåld är vanligt.

Till Garissa kom Monica och Carl-Axel Ekman för första gången 1989. Han läkare, hon tandläkare; båda utsända av Rotary Läkarbank i Sverige. Deras upplevelser av flickors och kvinnors extremt svåra situation och stora utsatthet fick dem att börja arbeta för att förändra situationen. Under nästan 20 års tid tillbringade de minst tre månader varje år i Garissa. Däremellan var de i Sverige för att samla in pengar för att bland annat bygga ett hem för föräldralösa flickor och en
skola för flickor i regionen.  

Paret Ekmans ideella arbete har inneburit en förbättrad hälso- och sjukvård i hela regionen. Idag driver Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse, tillsammans med de lokala organisationerna Womankind och SIMAHO, ett flickhem där 117 föräldralösa flickor får en trygg fristad. Man driver också en flickskola med ca 400 elever varav 300 kommer ifrån regionen Garissa, samt en förlossningsklinik där kvinnor får hjälp vid förlossningen och där jordemödrar får utbildning. En mycket viktig del av stiftelsens arbete är att bekämpa den grymma sedvänjan med kvinnlig könsstympning, genom utbildning och informationsspridning.

2008 belönades Carl-Axel Ekman för sin stora insats med utmärkelsen Svensk Hjälte.

Fotbollsdoktorn from Nadia Dyberg on Vimeo.

Swisha en gåva

Tack vare alla gåvor vi får via Swish kan vi fortsätta vårt arbete för flickorna i Garissa.

Du kan enkelt swisha en gåva genom att scanna bilden. Glöm inte bort att ange ditt namnGe en gåva direkt

Swish: 900 17 77 Plusgiro: 90 01 77-7 Bankgiro: 900-1777

© 2023 Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse