Våra sponsorer

Elfsborgs IF

"IF Elfsborg är mer än bara fotboll. För oss är det självklart att bidra till välgörenhet. Projektet i Garissa är väl genomtänkt och det var aldrig någon tvekan från vår sida att engagera oss i detta. Vi känner Carl-Axel sedan många år och vi är många i och runt föreningen som brinner för Garissa" säger IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson.


Inner Wheel Sverige

Inner Wheel är en av världens största kvinnoorganisationer där varje land har sitt eget internationella projekt inom "Happier Futures-helping children around the world-now". Vi, Inner Wheel-medlemmar i Sverige, har beslutat att stödja Monica och Carl-Axels Insamlingsstiftelse och deras flickhem i Garissa. Projektet är helt i samklang med vårt motto Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse och vi vet att våra bidrag verkligen kommer flickorna i Garissa till nytta.


Rotary

Rotary har genom alla år från flickhemmets start på 1990-talet bidragit med stora summor till drift av hem och skola.


Effektiv

Alla människor har rätt till att få de bästa förutsättningarna för livet när de föds. Dessvärre är det inte så verkligheten ser ut för många. Garissas stiftelse hjälper utsatta flickor i östra Kenya till ett bättre liv. Vi på Effektiv vill självklart vara med och hjälpa Garissa kunna fortsätta göra det här. Hjälps alla åt så kan vi göra en stor förändring, och kanske till och med skapa vinnare i livet!


Fristadskolan

Fristadskolan är en högstadieskola som ligger i centrala Fristad, 11 km norr om Borås. Skolan arbetar med entreprenöriellt lärande och vill att eleverna ska utvecklas och vara kreativa och företagsamma. Fristadskolan fick med operation dagsverke in nära 60 000 kr till förmån för Garissa.


Flickfrid.com

FlickFrid, ett projekt startat av Rotary i Landskrona i samarbete med RIADA, RISK och Landskrona stad. Syftet med projekt FlickFrid är att utbilda anställda inom Landskrona stad till informatörer så att de ska få kunskap och verktyg att aktivt kunna arbeta med frågan. Projektet har tagit fram ett grundläggande utbildningsmaterial som nu kan användas. Rotarys projekt FlickFrid vill också ge ekonomiskt stöd till projekt som redan arbetar med att bryta traditionen att utföra könsstympning och till organisationer som hjälper drabbade flickor och kvinnor.


Input interiör

Input interiör är sedan flera år tillbaka en stolt supporter av Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse. Det beundrandsvärda arbete som organisationen utför i Garissa ligger helt i linje med FN:s globala mål om att utrota diskriminering av kvinnor och flickor. Ett mål Input Interiör arbetar såväl internt som externt för att stötta.


Swegmark

”Vi tycker att Garissa gör en fantastisk insats. Att stiftelsen hjälper flickor/kvinnor passar oss väl. Våra konsumenter är kvinnor och har säkert speciell förståelse för att vi stödjer just Garissa."


HM Drottning Silvias Stiftelse - Care About The Children

15 flickor avslutade sin grundskola med godkända betyg för fortsatta studier på gymnasium. Genom generöst bidrag från Drottning Silvias Stiftelse kunde dessa flickor få fortsätta på internatskola under sin studietid på fyra år.